loader image
Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Izražavajući spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena, Republika Srbija je usvojila Pariski sporazum (2017.), kojim se obavezala da će doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala je Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020), čime je prihvatila novu strategiju rasta Evropske unije, u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse. Krajem 2021. godine, Srbija je otvorila pregovarački Klaster 4 – „Zelena agenda i održiva povezanost“, koje obuhvata tri poglavlja: Poglavlje 15 – Energetika; Poglavlje 21 – Trans-evropske mreže i Poglavlje 27 – Životna sredina.

Novi Sad je decenijama bio prepoznatljiv kao jedan od najzelenijih gradova na teritoriji bivše Jugoslavije. Nažalost, zbog ubrzane urbanizacije i sve većeg širenja stambenog i građevinskog prostora, zelene površine više ne zadovoljavaju potrebe građana, a neke od njih su trajno devastirane ili u potpunosti uništene.

Kako bi doprineo vraćanju zelenog karaktera Grada, Pokret gorana Novog Sada je 2021. godine realizovao projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ i informisao građane Novog Sada o posledicama klimatskih promena, pomenutim međunarodnim dokumentima i značaju javnih politika za ublažavanje posledica klimatskih promena. Većina projektnih aktivnosti realizovana je na cvetnim pijacama (interaktivna predavanja, anketiranje građana o stavovima po pitanju zelenih površina u Novom Sadu), dok se deo aktivnosti odnosio na edukaciju predstavnika civilnog društva iz oblasti životne sredine o monitoringu javnih politika i analizu „Strategije razvoja zelenih prostora na području Grada Novog Sada 2015-2030. godine“ kako bi se ocenila njena dosadašnja primena i dale preporuke za prevazilaženje postojećih problema.

Od aprila 2022. godine, PGNS je otpočeo sa realizacijom projekta: „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ koji je praktično nastavak prethodnog projekta i ima za cilj da kroz široku medijsku kampanju informiše građane Novog Sada o rezultatima prošlogodišnjeg istraživanja i analize, o informacijama u vezi sa klimatskim promenama, kao i da nastavi sa edukacijom civilnog sektora i omladine o mogućnostima monitoringa lokalne sredine. Ovoga puta, poseban akcenat biće stavljen na pokretanje građanskog aktivizma i uključivanje građana u konkretne akcije Pokreta gorana, poput čišćenja obale Dunava i parkova, kao i sadnje drveća. Projekat traje do kraja oktobra 2022. godine.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ koji finansira Evropska unija, a koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima i Inženjerima zaštite životne sredine.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada.

Slični projekti: