loader image

EDUKACIJA

U dugogodišnjem radu, uočili smo da većina građana ima određena saznanja o važnosti šuma i načelno pozitivan stav o pošumljavanju, ali da izostaje istinsko vrednovanje šuma. Činjenica da se takvim odnosom čini šteta društvu, ne uočava se kao bitna, što ukazuje da svest o važnosti šuma nije istinska i potpuna.

Kroz aktivnosti i edukaciju, približićemo znanje i iskustva u životnoj oblasti koja nije u dovoljnoj meri obuhvaćena nastavnim programom, upoznaćemo bolje svoju okolinu i steći ćemo jasniji pogled na ambijent koji nas okružuje, kako bi s razumevanjem vrednovali stvari bez kojih je fizički život nemoguć.

KOMPOSTIRAJ

VIDEO