loader image
Završen je projekat “Šuma zove na akciju”

Kroz ovaj projekat, realizovali smo više značajnih aktivnosti u cilju širenja znanja o značaju šuma, sa posebnim naglaskom na podizanje šumskih zaštitnih pojaseva:

  1. Infografika i video animacije – dizajnirana je infografika i snimljena video animacija o značaju šumskih zaštitnih pojaseva u cilju povećanje površina pod šumama u Vojvodini i ublažavanju posledica klimatskih promena.
  2. Edukativno-volonterski kamp – održan je četvorodnevni kamp “Šuma zove na akciju” od 3. do 6. avgusta 2023. godine, u Sremskim Karlovcima, na kome je učestvovalo 20 mladih iz Novog Sada, Vrbasa, Crvenke, Sremske i Mačvanske Mitrovice i Niša. Održano je pet predavanja i dve radionice na temu funkcije šuma u urbanim prostorima, uticaj klimatskih promena na šume, uloga šuma u ublažavanju klimatskih promene, značaj održive poljoprivrede u zaštiti šuma, biokosmos kore i krošnje drveta i zaštita šuma od požara. Organizovane su i dve radne akcije – uklanjanje polomljenih grana nakon oluje na Karlovačkom dunavcu i farbanje drvenog mobilijara u Dvorskoj bašti.
  3. Okrugli stolovi – održana su tri Okrugla stola – 19. septembra u Kuli, 26. septembra u Vršcu i 11. oktobra 2023. godine u Temerinu. O šumskim zaštitnim pojasevima su govorili predstavnici Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
  4. Podizanje šumskog zaštitnog pojasa – na Okruglom stolu u Temerinu, Ekološka inicijativa Temerin i predstavnici Opštine predstavili su nam svoje dosadašnje aktivnosti na Stazi zdravlja i ponudili tu lokaciju za podizanje pojasa. Uz nacrte koje je Odeljenje za urbanizam već pripremilo i stručnjake iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, određene su vrste koje će biti posađene i zakazane su dve akcije, 25. novembra i 02. decembra 2023. godine. Tokom prve akcije je zasađeno 200 sadnica sa busenom javora, platana, katalpe i lipe, a u akciji je učestvovalo 35 učesnika (predstavnika udruženja, institucija i građana), tokom druge akcije 200 sadnica jablana u kojoj je učestvovalo 37 učesnika, a tokom narednih dana su članovi Ekološke inicijative Temerin zasadili i 250 sadnica žbunastih vrsta.
  5. Predlog/inicijativa za uređenje zelene površine – tokom sastanka Mreže u Sremskoj Mitrovici, učesnici su obišli KP-domski park kao zelenu površinu koja zahteva bolje uređenje i iskorišćenje prostora za sadržaje potrebne građanima. Zajednički je napisana Inicijativa za unapređenje i zaštitu KPD parka u Sremskoj Mitrovici kao rekreacionog i zaštićenog dobra/rekretivna zelena zaštitna zona.

 

Projekat “Šuma zove na akciju” je realizovan u okviru Eko-sistem programa, koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i Udruženja Dečija ekološka akademija, Ekološki pokret Vrbasa i Ruralni centar Sova.

Slični projekti: