loader image
Četvrti ciklus EKO SISTEM programa – nastavak aktivnosti na projektu “Jedan pojas – višestruka zaštita”

Četvrti ciklus EKO SISTEM programa – nastavak aktivnosti na projektu “Jedan pojas – višestruka zaštita”

Od juna do decembra 2024. godine realizovaćemo aktivnosti iz projekta „Jedan pojas – višestruka zaštita“. U ovom, četvrtom ciklusu EKO-SISTEM programa nastavljamo sa unapređenjem svesti građana/ki i donosilaca odluka o značaju šuma, važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.
Planirano je više aktivnosti tokom trajanja projekta, kao što su naučno istraživanje kvaliteta zemljišta u blizini šumskog zaštitnog pojasa u odnosu na zemljišta bez pojasa, terenski obilazak jednog uspešno podignutog pojasa, akcija sadnje, okrugli stolovi, radionice za decu i trening za mlade.

Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još dve organizacije/članice Mreže PV – Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice i Udruženje Dečija ekološka akademija iz Novog Sada.

Ove aktivnosti su deo EKO SISTEM programa, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Zelena rešenja – Vodič za održive stambene zajednice u Novom Sadu

Zelena rešenja – Vodič za održive stambene zajednice u Novom Sadu

Pokret gorana Novog Sada uz podršku Organizacije za bezbednost i saradnju OEBS objavio je priručnik “Zelena rešenja – Vodič za održive stambene zajednice u Novom Sadu”. U pripremi priručnika su učestvovali naučni saradnici sa Novosadskog univerziteta i stručnjaci iz različitih oblasti održivog razvoja.

Priručnik sadrži korisna rešenja i savete za građane, upravnike stambenih zajednica, arhitekte, građevinske inženjere i urbane planere, o tome kako da život u zajedničkom stanovanju učinimo zdravijim i komfornijim primenjujući principe urbanog dizajna osetljivog na klimu. Uključuje preporuke za racionalnu potrošnju energije i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, ukazuje na važnost zaštite zemljišta – moćnog toplotnog izolatora i rezervoara vode, nudi rešenja inspirisana prirodom, kao što su zeleni zidovi i krovovi koji mogu sniziti gradsku temperaturu, a ujedno filtriraju vazduh, poboljšavaju mikroklimu u okolini zgrade i unapređuju zdravlje stanara.

Predstavljanje priručnika
će se održati u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu, Vojvode Putnika 1, u četvrtak, 11. aprila 2024. godine sa početkom u 18.00h, a o sadržaju će govoriti autori.

Završen je projekat “Šuma zove na akciju”

Završen je projekat “Šuma zove na akciju”

Kroz ovaj projekat, realizovali smo više značajnih aktivnosti u cilju širenja znanja o značaju šuma, sa posebnim naglaskom na podizanje šumskih zaštitnih pojaseva:

  1. Infografika i video animacije – dizajnirana je infografika i snimljena video animacija o značaju šumskih zaštitnih pojaseva u cilju povećanje površina pod šumama u Vojvodini i ublažavanju posledica klimatskih promena.
  2. Edukativno-volonterski kamp – održan je četvorodnevni kamp “Šuma zove na akciju” od 3. do 6. avgusta 2023. godine, u Sremskim Karlovcima, na kome je učestvovalo 20 mladih iz Novog Sada, Vrbasa, Crvenke, Sremske i Mačvanske Mitrovice i Niša. Održano je pet predavanja i dve radionice na temu funkcije šuma u urbanim prostorima, uticaj klimatskih promena na šume, uloga šuma u ublažavanju klimatskih promene, značaj održive poljoprivrede u zaštiti šuma, biokosmos kore i krošnje drveta i zaštita šuma od požara. Organizovane su i dve radne akcije – uklanjanje polomljenih grana nakon oluje na Karlovačkom dunavcu i farbanje drvenog mobilijara u Dvorskoj bašti.
  3. Okrugli stolovi – održana su tri Okrugla stola – 19. septembra u Kuli, 26. septembra u Vršcu i 11. oktobra 2023. godine u Temerinu. O šumskim zaštitnim pojasevima su govorili predstavnici Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
  4. Podizanje šumskog zaštitnog pojasa – na Okruglom stolu u Temerinu, Ekološka inicijativa Temerin i predstavnici Opštine predstavili su nam svoje dosadašnje aktivnosti na Stazi zdravlja i ponudili tu lokaciju za podizanje pojasa. Uz nacrte koje je Odeljenje za urbanizam već pripremilo i stručnjake iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, određene su vrste koje će biti posađene i zakazane su dve akcije, 25. novembra i 02. decembra 2023. godine. Tokom prve akcije je zasađeno 200 sadnica sa busenom javora, platana, katalpe i lipe, a u akciji je učestvovalo 35 učesnika (predstavnika udruženja, institucija i građana), tokom druge akcije 200 sadnica jablana u kojoj je učestvovalo 37 učesnika, a tokom narednih dana su članovi Ekološke inicijative Temerin zasadili i 250 sadnica žbunastih vrsta.
  5. Predlog/inicijativa za uređenje zelene površine – tokom sastanka Mreže u Sremskoj Mitrovici, učesnici su obišli KP-domski park kao zelenu površinu koja zahteva bolje uređenje i iskorišćenje prostora za sadržaje potrebne građanima. Zajednički je napisana Inicijativa za unapređenje i zaštitu KPD parka u Sremskoj Mitrovici kao rekreacionog i zaštićenog dobra/rekretivna zelena zaštitna zona.

 

Projekat “Šuma zove na akciju” je realizovan u okviru Eko-sistem programa, koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i Udruženja Dečija ekološka akademija, Ekološki pokret Vrbasa i Ruralni centar Sova.

Četvrti ciklus EKO SISTEM programa – nastavak aktivnosti na projektu “Jedan pojas – višestruka zaštita”

Treći ciklus i nastavak projekta – Šuma zove na akciju

Kroz projekat „Šuma zove na akciju“ nastavljamo i u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom šest meseci trajanja projekta, očekuju nas treninzi, kampovi, okrugli stolovi, akcija podizanja jednog šumskog zaštitnog pojasa u Vojvodini.

Aktivnosti su deo projekta „Šuma zove na akciju“, koji se realizuje u okviru @ekosistemprogram, koji sprovode @mis.vss, uz podršku Švedske. Projekat realizuje @pokretgorananovogsada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, @rc_sova i Udruženje @deakademija

#mladiistrazivacisrbije #ekosistemprogram #poglavlje27 #sumazovenadijalog2
#mrezaposumimovojvodinu #posumimovojvodinu #mpv #sume #ekosistem #zastitaprirode #znacajsume
#sumakaoucionica #edukacija #pokretgorananovogsada #ekoloskipokretvrbasa #ruralnicentarsova
#decijaekoloskaakademija

Šuma zove na dijalog 2

Šuma zove na dijalog 2

Projektom „Šuma zove na dijalog 2“ i ove godine unapređuje se svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom šest meseci trajanja projekta, cilj je da se poveća svest građana o značaju šuma i očuvanju ekosistema kroz interaktivne radionice za decu u obrazovnim ustanovama u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vrbasu. Takođe, planirano je da prosvetni radnici/ce i novinari/ke dobiju korisne informacije sa terena o primerima dobrog upravljanja šumama u zaštićenim područjima u Vojvodini kroz organizovane obuke i terenske seminare.

Kroz veliku akciju sadanje na odabranoj lokaciji na području opštine Vrbas i digitalne kampanje javnog zagovaranja povećaće se vidljivost Mreže, a biće nastavljen i dijalog između građana/ki i donosioca odluka za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva u opštinama Vojvodine.

Projekat se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine (ekosistem.mis.org.rs), koji sprovode Mladi istraživači Srbije (www.mis.org.rs), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i udruženja Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Udruženje Dečija ekološka akademija.

Više o Mreži Pošumimo Vojvodinu i projektu Šuma zove na dijalog 2, potražite na našem sajtu ili društvenim mrežama.

Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Izražavajući spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena, Republika Srbija je usvojila Pariski sporazum (2017.), kojim se obavezala da će doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala je Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020), čime je prihvatila novu strategiju rasta Evropske unije, u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse. Krajem 2021. godine, Srbija je otvorila pregovarački Klaster 4 – „Zelena agenda i održiva povezanost“, koje obuhvata tri poglavlja: Poglavlje 15 – Energetika; Poglavlje 21 – Trans-evropske mreže i Poglavlje 27 – Životna sredina.

Novi Sad je decenijama bio prepoznatljiv kao jedan od najzelenijih gradova na teritoriji bivše Jugoslavije. Nažalost, zbog ubrzane urbanizacije i sve većeg širenja stambenog i građevinskog prostora, zelene površine više ne zadovoljavaju potrebe građana, a neke od njih su trajno devastirane ili u potpunosti uništene.

Kako bi doprineo vraćanju zelenog karaktera Grada, Pokret gorana Novog Sada je 2021. godine realizovao projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ i informisao građane Novog Sada o posledicama klimatskih promena, pomenutim međunarodnim dokumentima i značaju javnih politika za ublažavanje posledica klimatskih promena. Većina projektnih aktivnosti realizovana je na cvetnim pijacama (interaktivna predavanja, anketiranje građana o stavovima po pitanju zelenih površina u Novom Sadu), dok se deo aktivnosti odnosio na edukaciju predstavnika civilnog društva iz oblasti životne sredine o monitoringu javnih politika i analizu „Strategije razvoja zelenih prostora na području Grada Novog Sada 2015-2030. godine“ kako bi se ocenila njena dosadašnja primena i dale preporuke za prevazilaženje postojećih problema.

Od aprila 2022. godine, PGNS je otpočeo sa realizacijom projekta: „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ koji je praktično nastavak prethodnog projekta i ima za cilj da kroz široku medijsku kampanju informiše građane Novog Sada o rezultatima prošlogodišnjeg istraživanja i analize, o informacijama u vezi sa klimatskim promenama, kao i da nastavi sa edukacijom civilnog sektora i omladine o mogućnostima monitoringa lokalne sredine. Ovoga puta, poseban akcenat biće stavljen na pokretanje građanskog aktivizma i uključivanje građana u konkretne akcije Pokreta gorana, poput čišćenja obale Dunava i parkova, kao i sadnje drveća. Projekat traje do kraja oktobra 2022. godine.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ koji finansira Evropska unija, a koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima i Inženjerima zaštite životne sredine.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada.