loader image
Četvrti ciklus EKO SISTEM programa – nastavak aktivnosti na projektu “Jedan pojas – višestruka zaštita”

Od juna do decembra 2024. godine realizovaćemo aktivnosti iz projekta „Jedan pojas – višestruka zaštita“. U ovom, četvrtom ciklusu EKO-SISTEM programa nastavljamo sa unapređenjem svesti građana/ki i donosilaca odluka o značaju šuma, važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.
Planirano je više aktivnosti tokom trajanja projekta, kao što su naučno istraživanje kvaliteta zemljišta u blizini šumskog zaštitnog pojasa u odnosu na zemljišta bez pojasa, terenski obilazak jednog uspešno podignutog pojasa, akcija sadnje, okrugli stolovi, radionice za decu i trening za mlade.

Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još dve organizacije/članice Mreže PV – Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice i Udruženje Dečija ekološka akademija iz Novog Sada.

Ove aktivnosti su deo EKO SISTEM programa, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Slični projekti: