loader image
Bašta u srcu grada

Bašta u srcu grada je projekat koji je namenjen prvenstveno mladima, i koji su mladi sproveli. Realizacija projekta je trajala od avgusta do decembra 2021. godine.

Glavni ciljevi ovog projekta su bili da osposobimo mlade za aktivno učešće u programima (vršnjačke) edukacije, realizovanje radionica i prenošenje stečenih znanja i veština, kao i da motivišemo mlade da aktivno učestvuju u programima za mlade, povećavaju svoje kompetencije kao i da mogu svojim aktivnim angažovanjem doprineti pozivnim promenama u svojoj sredini.

Kroz projekat mladi su učestvovali u obuci (dve jednodnevne obuke) i praktičnom radu koji je podrazumevao osmišljavanje i realizovanje radionica u osnovnim školama. Takođe, mladi su prošli i kroz samostalni istraživački rad, kako bi spremili tekstove za brošuru i na ovaj način su unapredili svoje veštine istraživanja i pisanja. Naravno, kroz aktivno učestvovanje u projektu, svi učesnici imali su prilike da svoje kompetencije usavrše, prođu kroz vršnjačku edukaciju, doprinesu održivom korišćenju zelenih površina i prenesu svoje znanje i iskustvo u cilju smanjenja ekološkog otiska, smanjenja posledica klimatskih promena i boljeg i odgovornijeg postupanja prema životnoj sredini.

Mladi su nakon obuke i praktičnog rada osposobljeni da samostalno sprovode akcije urbanog ozelenjavanja u lokalnoj zajednici.

Ovim projektom smo uspeli da obogatimo prostore sa novim baštama, podelimo edukativni i promotivni materijal i podstaknemo učenike/ce osnovnih škola da se više interesuju za bašte i da steknu nova znanja i da nastave brigu o baštama.

Projekat je podržala Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Slični projekti: