loader image
Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad

Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kako po pitanju obima pravnih tekovina koje je potrebno usvojiti, tako i u pogledu finansijskih sredstava koja su potrebna za njihovo pravilno sprovođenje. Republika Srbija je izrazila spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena i u skladu sa tim je usvojila Pariski sporazum (2017.), koji obavezuje države da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020.) čime je priznala novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse.

Prilikom kreiranja i sprovođenja javnih politika, nezaobilazno mesto u procesu evropskih integracija zauzima i građansko društvo, jer obezbeđuje održivost pozitivnih promena, doprinosi kvalitetu sadržaja javnih politika i njihovoj doslednijoj primeni u oblasti životne sredine.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, koji realizuje Pokret gorana Novog Sada, podržan je u okviru programa „Snažno zeleno“, koji je namenjen civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine, a koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat finansira Evropska unija.

Osnovni cilj projekta „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ je da doprinese zaštiti životne sredine i smanjenju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada, a specifični cilj da osnaži građane i organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti životne sredine i klimatskih promena da učestvuju u donošenju odluka o zelenim površinama na lokalnom nivou, u skladu sa javnim politikama i propisima iz Poglavlja 27.

Projektne aktivnosti treba da doprinesu boljem razumevanju građana o EU standardima iz oblasti životne sredine i klimatskih promena, kao i o značaju javnih politika na razvoj zelenih površina u gradu. U tom smislu, građani će biti upoznati sa najznačajnijim tekovinama EU iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, Poglavljem 27 i Strategijom razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015-2030. Najveći deo projektnih aktivnosti realizovaće se na Cvetnim pijacama koje Pokret gorana Novog Sada tradicionalno održava na platou SPENS-a, a građani će se upoznati sa gore navedenim temama kroz promotivne materijale i na interaktivnim predavanjima. Svoje predloge o zelenim površinama u gradu, građani će moći da daju putem anketa, a anketiranje će se organizovati tokom njihovih poseta Cvetnim pijacama. Rezultati anketa biće distribuirani donosiocima odluka na lokalnom nivou, a projektne aktivnosti promovisane u medijima, kako bi se što više građana informisalo o projektu.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada.

Slični projekti: