loader image
Šuma zove na dijalog: Dve akcije sadnje/ozelenjavanja

U nedelju, 21. novembra 2021. godine, održaće se akcija sadnje u Vrbasu u Lazinom parku. Početak akcije predviđen je od 10h od pozicije raskrsnice ulica Ive Lole Ribara i Laze Kostića (ulaz u “Obuća Metro” i građevinsko stovarište “30. oktobar”). Organizator akcije je Ekološki pokret Vrbasa (EPV), a u sadnji će učestvovati volonteri EPV, članovi sportskog udruženja Lazin Park, omladinska ekipa odbojkaškog kluba Vrbas, članovi Kancelarije za mlade Opštine Vrbas i aktivni građani. Partneri akcije su Industrija mesa Karneks (donacija i prevoz sadnica), kompanija Sunoko (donacija sadnica), JKP Komunalac Vrbas, cisterna sa vodom za zalivanje. Neposredno pre sadnje će biti održano predavanje o važnosti obnove parka, najveće zelene površine u gradu, postupku sadnje, raspored akcijaša i naročito dogovor oko zalivanje sadnica u narednih godinu dana.

U subotu, 18. decembra 2021. godine, sa početkom u 10 časova održaće se akcija sadnje u Nemanovcima, u blizini Novog Sada.  Organizator akcije je Pokret gorana Novog Sada, a u sadnji će učestvovati MZ Pejićevi salaši, meštani Nemanovaca, volonteri Pokreta gorana Novog Sada i udruženja Dečija ekološka akademija. Biće zasađeno oko 80 sadnica hrasta lužnjaka, poljskog jasena, crnog oraha i divljih krušaka kao zeleni pojas oko sportskih terena u Nemanovcima na zemljištima lošijih kvaliteta. U saradnji sa MZ Pejićevi salaši, u planu je i nastavak sadnje u prolećnom periodu kada će biti ozelenjena javna površina oko Mesne zajednice. Neposredno pre akcije biće održano predavanje o pravilnom načinu sadnje drveća i važnosti pošumljavanja, naročito u Vojvodini koja je jedna od najmanje pošumljenih područja u Evropi.

 

Akcije su deo projekta “Šuma zove na dijalog”, koji se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine (ekosistem.mis.org.rs), koji sprovode Mladi istraživači Srbije (www.mis.org.rs), uz podršku Švedske. Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija. Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. Tokom pet meseci trajanja projekta, želimo da unapredimo znanje građana o važnosti šuma i povećamo aktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnim školama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu i kroz organizovane akcije sadnje u svakom gradu.

Slične vesti: