Realizovani projekti/programi

Mala škola aranžiranja cveća – program koji je bio namenjen za učenike 6. razreda iz svih novosadskih osnovnih škola i koji je pružao polaznicima savladavanje osnovnih koraka u aranžiranju cveća. Pored upoznavanja istorijata ove veštine i osnovnih tehnika u aranžiranju svežeg i suvog cveća, polaznici su vežbali kako se pravi buket, venčić, stoni i zidni aranžman za različite prilike. Radionice su se organizovale u prolećnom i jesenjem periodu po priručniku koji smo objavili, grupe autorki: Jasna Atanacković, Vesna Vider, Agnes Potkonjak i Olga Marinčić. Ukupno smo održali 40 ciklusa “Mala škola aranžiranja cveća” tokom 20 godina koliko je program trajao, a u radionicama je učestvovalo više od 4.000 polaznika. Dva puta godišnje smo organizovali takmičenja u aranžiranju cveća za sve polaznike radionica, a u okviru manifestacije “Novosadsko proleće” smo organizovali i takmičenje u aranžiranju za srednjoškolce iz cele Srbije, kao i za profesionalne aranžere.

Nauči kako da kompostiraš – obuke o kompostiranju obuhvatale su teorijski i praktični deo. Za teorijsku obuku smo koristili edukativne postere, brošure, liflete, slikovnice i bojanke koje smo početkom 2009. godine pripremili i odštampali u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Gradskom upravom za zaštitu životne sredine, i koje na slikovit, jasan i sažet način daju uputstva o tome “ko, šta, gde, kada…” može kompostirati. Za praktičnu primenu znanja o kompostiranju, pružamo pomoć onim vrtićima i školama, gde za to postoje odgovarajući uslovi i saglasnost svoje Uprave da postave i dalje održavaju komposter.

Hajde da recikliramo – realizovali smo radionice na temu “Smanji, ponovo koristi i recikliraj” za decu različitog uzrasta. Učesnici radionice su učili kako se pravi reciklirani papir, korisni ili ukrasni predmeti od limenki, tetrapaka, plastičnih boca i najlonskih kesa, čime se smanjuje količina otpada u kući i školi. Edukacija ovog tipa se odvija iz dva dela – teorijskog i praktičnog. Teorijski deo je obuhvatao interaktivnu obuku, sa akcentom na aktivnom uključivanju dece u razgovoro tome šta sve bacamo, od kojih je materijala sav naš otpad, gde otpad završava kada se iznese iz kuće, šta se dešava sa otpadom na deponijama, da li postoji način da se neka vrsta otpada ne baci i ponovo koristi itd. Pri tome se koriste plakati i štampani edukativni materijal. Praktični deo radionica se sastojao iz domaćeg zadatka svih učesnika radinice a to je da deca tog dana ponesu od kuće po jedan komad ambalaže od kartona, plastike, tetrapak i najlon kesu. Edukatori će približiti deci pojam “ponovo upotrebi” pokazujući nekoliko gotovih predmeta napravljenih od ove vrste otpadaka, pokazali na koji način se oni prave i objasnili da se na taj način jednom kupljena stvar može više puta koristiti. Pomoću dodatnog materijala – makaza, lepka i kanapa – uče da prave upotrebne ili ukrasne predmete, kao što su na primer ukrasi za novogodišnju jelku – od kartona, plastičnih boca, čepova, najlonskih kesa, tetrapaka i staniola.Nakon ovog časa, učitelji/nastavnici mogu nastaviti da drže ovakve radionice sa decom, sa ciljem da naprave što lepše novogodišnje ukrase i novogodišnje čestitke od recikliranog materijala.

“Zelena strana grada” – obuke o kreiranju programa i vođenje grupa mladih na zelene površine Novog Sada održavale su se od 2014. do 2016. godine uz podršku Grada Novog Sada – Gradske uprave za sport i omladinu. Cilj ovih obuka je bilo unapređivanje i obogaćivanje programa neformalnog obrazovanja za mlade koji podstiču širenje znanja i informacija o zelenilu Novog Sada. Tokom dvodnevnih trening obuka za eko edukatore sa programom interaktivnih radionica neformalnog obrazovanja i omladinskog rada obučili su se zainteresovani polaznici – uglavnom studenti turizma, pejzažne arhitekture, biologije, ekologije i pedagogije. Mladi su se osnažili da postanu eko edukatori i da novostečena znanja i veštine praktično primene u radu sa grupama novosadskih srednjoškolaca, koje će upoznati sa novosadskim parkovima i zelenim oazama za sve stanovnike i posetioce Novog Sada.

“Preživljаvаnje” – kаmp nаmenjen srednjoškolcimа koji se održаvаo se u “Ekološkom centru Radulovački” u Sremskim Kаrlovcimа i u SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit”, sа ciljem dа mlаdi, kroz rаzličite аktivnosti nа terenu jаčаju, stiču sаmostаlnost, odgovornost, neke nove veštine i rаzvijаju zаjedništvo kroz timski rаd. Tokom osam dana trajanja kampa, učesnici su se prvi put susreli sa pravim izazovima timskog rada. Kamp se sastojao iz dva modula:

  • Edukativno-programskog, gde se prolazi kroz veliki broj predavanja, radionica, simulacija i drugih aktivnosti za formiranje i jačanje tima. On traje četiri dana i realizovuje se u “Ekološkom centru Radulovački” u Sremskim Karlovcima. Polaznici raspolažu dnevnim budžetom, čiji iznos zavisi od uspešnosti i umešnosti u rešavanju postavljenih im zadataka i izazova. Taj budžet služi za kupovinu hrane, pića i drugih potrepština za uspešan samostalni i zajednički život.
  • Terenskog, gde se iskušavaju prave čari rada u timu, boravkom na polu-divljoj obali Dunava sa Koviljske strane SRP “Koviljsko-petrovaradinskog rita”. Tamo se provodi tri-četiri dana uređujući objekat koji je Pokret gorana dobio na korišćenje od Patrijašije Srpske pravoslavne crkve i obezbeđujući prostor oko njega. Učesnici sami organizuju svoje slobodno vreme, a u nedostatku savremenih tehnologija spas tražili u sviranju i slušanju gitare oko logorske vatre.

“Sačuvajmo rit” – kamp namenjen srednjoškolcima i studentima ljubiteljima prirode. Održava se u Eko šumskoj kući u Specijalnom rezervatu prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” i delom u “Ekološkom centru Radulovački” u Sremskim Karlovcima. Tokom sedmodnevnog boravka na kampu, učesnici upoznaju prirodne vrednosti rita, njegov biljni i životinjski svet, njegovo trenutno stanje, kao i konkretne primere degradacije ekosistema koji se negativno odražavaju živi svet Rita. Osim predavanja i radionica, polaznike kampa očekuje je i mnogo terenskog rada i istraživačkih akcija, ali i uživanja pored Dunava u prelepom okruženju SRP “Koviljsko-petrovaradinski rita”.Volonterski deo kampa se sastoji iz uređenja edukativne staze i postojećeg mobilijara, a tokom istraživačkog dela kampa učesnici uz pomoć stručnih saradnika prikupljaju i georeferenciraju podatke o distribuciji predstavnika flore i faune SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit”. Svi prikupljeni podaci se dostavljaju upravljaču zaštićenog prirodnog dobra i unose u jedinstvenu bazu BioRaS Portala o biološkoj raznovrsnosti Srbije (www.bioras.petnica.rs). Ovaj Portal je kreiran od strane Konzorcijuma za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije u saradnji sa IS Petnica, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, a ima za cilj prikupljanje sistematizovanih, stručno proverenih i javno dostupnih informacija o raznovrsnosti živog sveta i njegovoj distribuciji u Srbiji.

“Solarna akademija” – ekološki kamp za mlade koji se održavao tri godine u Sremskim Karlovcima u “Ekološkom centru Radulovački”. Kroz šestodnevnu obuku uz vođstvo stručnog lica putem interaktivnog pristupa, uz druženje i grupni praktični rad učesnici su prošli kroz ceo proces dobijanja električne energije od Sunca. Kruna obuke je instaliranje solarne elektrane na Eko šumsku kuću i boravili su u njoj uz korišćenje elektične energije dobijene od Sunca putem koju su sami napravili. Prvi deo kampa traje pet dana sa četiri noćenja u “Ekološkom centru Radulovački” u Sremskim Karlovcima. Ovaj objekat je odabran je pre svega jer se nalazi u neposrednoj blizini SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit” i pruža optimalne uslove za boravak mladih volontera (postojanje sanitarnih i mokrih čvorova, kao i održive zgrade na kojoj mogu u praksi da vide kako funkcioniše princip korišćenja solarne energije i geotermalne energije koja se ekoristi za hlađenje i grejanje jednog velikog objekta). Drugi deo kampa traje dva dana sa jednim noćenjem na kultivisanom kamp prostoru u prirodi zaštićenog područja SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit”, gde učesnici putem praktičnog rada imaju priliku da naučeno sprovedu u delo. Na postojećem malom drvenom objektu Eko šumskoj kući, koji služi za smeštaj i edukaciju mladih, učesnici uz stručnu pomoć predavača instaliraju mini solarnu elektranu, koji ima praktičnu namenu da proizvodi struju potrebnu za osnovne potrebe posetilaca objekta. Na ovaj način, učesnici rade nešto korisno za svoje vršnjake koji će u budućnosti boraviti i učiti na ovom prostoru, ali i stiču dragoceno i jedinstveno iskustvo i znanje iz oblasti koja se sve više razvija na našim prostorima.