Pokret Gorana
Novog Sada

Pokret gorana je NVO osnovana 1960. godine i danas se najviše bavi edukacijom građana, svih uzrasta, o značaju zaštite životne sredine.
Pokret gorana je NVO osnovana 1960. godine i danas se najviše bavi edukacijom građana,
svih uzrasta, o značaju zaštite životne sredine.

VESTI

U ovoj sekciji možete pronaći najnovije vesti naše organizacije

PROGRAMSKE CELINE

Obrazovanje za održivi razvoj

Urbano Zelenilo

Zdravi stilovi života

Zelena ekonomija

PROJEKTI