Najvažniji rezultati organizacije

Tokom svih godina rada Pokreta gorana, proizvedeno je  više od 12 miliona sadnica – toliko da bi se mogla dva puta opasati cela naša planeta, a u akcijama njihove sadnje je učestvovalo preko 2,5 miliona ljudi. Pokret gorana je pošumio, meliorisao i ozelenio više od 410.000 hektara površine što se smatra jednom od najuspešnijih investicija u tom periodu.

Pokret gorana Novog Sada je u proteklih pet decenija inicirao i učestvovao u podizanju četiri parka u Novom Sadu na preko 12 ha, sanirao preko 30 divljih deponija u gradu i prigradskim naseljima na ukupnoj površini od preko 50 ha, ozelenio industrijsku zonu oko rafinerije nafte na 12 ha. Zelenilom smo oplemenili prostor Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku na 5,5 ha, izvršili kompletnu rekonstrukciju dvorišta u manastiru Kovilj na 5,5 ha,radili na pošumljavanju Nacionalnog parka “Fruška gora” i pošumljavanju goleti na prostoru cele bivše Jugoslavije-na Pešteru, Jahorini, Ibru i u Deliblatskoj peščari.

Mnoge akcije, a sada tradicionalne manifestacije smo vizionarski pokrenuli nekada davno, a sada su postala obeležja našeg grada Novog Sada, koje su svakome od nas bliske i po kome ih i šire okruženje prepoznaje:

 • “100% jelka – jelka sa busenom” (održava se od 1966.godine) – akcija kojom Pokret goranapred novogodišnje i božićne praznike, aktivnom medijskom kampanjom utiče na bespravnu i nekontrolisanu seču četinara.
 • “Ekološke razglednice” i “Poetsko-ekološki karneval”(od 1986. do 1997. godine) – zabavne i edukativne aktivnosti za decu u okviru Zmajevih dečjih igara, na kojima je učestvovalo više od 1.500 dece godišnje.
 • “Goranski Eko Kampovi – GEK” (od 1985. godine – trenutno) – edukativni kampovi za decu gde se kroz učenje, igru, druženje i rekreaciju metodama aktivnog učenja stiču znanja iz ekologije, biologije, zaštite životne sredine i opstanka u prirodi. Do sada je na GEK učestvovalo preko 7.700 dece.
 • “Posadite i vi svoja tri drveta” i “Sadnja stabla generacije” (od 1991. do 2011. godine) akcija za promociju sadnje drveća na osnovu podatka da je za život svakog čoveka potrebno onoliko kiseonika koliko proizvedu tri stabla. Svake godine u jednoj od osnovnih škola Novog Sada organizovali smo sadnju stabla generacije sa organizovanom sadnjom po tri stabla generacije za učenike upisane u prvi razred osnovne škole, uz odgovarajuće edukativne programe i preuzimanje trajne brige o mladim sadnicama od strane nove generacije prvaka.
 • “Novosadsko proleće” (od 1991. godine – trenutno) – petodnevna prolećna prodajna izložba cveća, sadnog materijala i opreme za hortikulturno uređenje, meda i zdravstveno-bezbedne hrane i starih i umetničkih zanata. Manifestacija se održava svake godinesa početkom proleća i praćena je nizom kulturnih i obrazovnih sadržaja – javnim tribinama, tematskim skupovima, predavanjima i kreativno-edukativnim programima za decu, mlade i odrasle.
 • “Zimske goranske večeri” (od 1992. do 2002. godine) – organizovane serije večernjih predavanja, tribina i prezentacija kao poklon goranskim aktivistima i prijateljima Pokreta gorana, kao i svim sugrađanima pred nastupajuće božićne i novogodišnje praznike. Okupljale su svake godine preko 500 posetilaca.
 • “Zelena čigra” (od 1992. do 2006. godine) – aktivnost koja je okupila aktiviste organizacije i stručnjake (inženjeri hortikulture, šumarstva i pejzažne arhitekture) na podizanju i održavanju zelenih površina u gradu: Dom za decu ometenu u razvoju u Veterniku, manastir Kovilj, Dunavski park, Futoški park, Limanski park, Bakić II, Park kod železničke stanice, Goranski park i aktivnosti na saniranju divljih deponija u naseljenim mestima.
 • “Koprivić – zeleni simbol grada” – 1 godine Pokret gorana se zalagao da stablo Koprivića u najstrožem centru grada u ulici Modene postane “Zeleni simbol grada”. U cilju promocije Zelenog simbola grada štampan je edukativni i promotivni materijal o njemu i kalendari, a pod krošnjom su izvođene pozorišne predstave “Dobro drvo”.
 • “Goranski četvrtak” (od 1994. do 2004. godine) – edukacija učenika osnovnih škola i profesora biologije i uređenje zelenih površina, koja je godišnje okupljala više od 1.000 učesnika na sadnji preko 10.000 sadnica ukrasnog drveća i šiblja.
 • “Urbana ekologija” (od 1995. do 2005. godine) – smotra najuspešnijih radova srednjoškolaca iz oblasti urbane ekologije, koja se održavala svake godine 22. aprila povodom Međunarodnog dana planete Zemlje. Susreti su okupljali više od 100 učenika i učenica srednjih škola sa područja cele zemlje.
 • “Mala škola aranžiranja cveća” (od 1995. do 2014. godine) – program radionica za upoznavanje osnova umetnosti aranžiranja cveća za najmlađe i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Radionice su se održavale dva puta godišnje za grupe od oko 50 polaznika iz osnovnih škola.
 • “Novosadske cvetne pijace” (od 2003. godine – trenutno) – dvodnevne manifestacije koje se održavaju u prolećnom i jesenjem periodu, gde građani i građanke na jednom mestu mogu da pronađu sve što je potrebno za uređenje bašte, vrta, balkona, kao i domova. “Novosadske cvetne pijace” se održavaju do 10 puta godišnje i u proseku svaku cvetnu pijacu poseti više od 10.000 kupaca/posetilaca, a na godišnjem nivou se na njima proda više stotina hiljada različitih biljnih vrsta.
 • “Novosadska jesen” (od 2004. godine – trenutno) – petodnevna jesenja prodajna izložba cveća, sadnog materijala i opreme za hortikulturno uređenje, meda i zdravstveno-bezbedne hrane i starih i umetničkih zanata. Manifestacija se održava svake godinesa početkom jeseni i praćena je nizom kulturnih i obrazovnih sadržaja – javnim tribinama, tematskim skupovima, predavanjima i kreativno-edukativnim programima za decu, mlade i odrasle.
 • “Međunarodni volonterski kampovi” (od 2004. godine – trenutno) – kampovi okupljaju mlade iz zemlje i inostranstva. Osim širenja ideje volonterizma i aktivnosti na rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine, kampovi aktivno utiču i na mobilnost i aktivizam mladih ljudi, podizanje nivoa međusobne tolerancije, rušenje predrasuda i stereotipa. Svake godine se organizuje po nekoliko volonterskih kampova u blizini Novog Sada na kojima je do sada bilo preko 500 učesnika.
 • “Povratak prirodi” (od 2006. do 2009. godine) – stručno usavršavanje za članove Goranskog aktiva profesora biologije radi unapređenje rada profesora osnovnih i srednjih škola za realizaciju terenske nastave, koje je uključivalo program obuke akreditovan od strane Republičkog Ministarstva prosvete, terenske seminare i izlete na zaštićena područja posebne prirodne vrednosti.
 • “Zeleni telefon” (od 2007. do 2011. godine) – javni servis Pokreta gorana, kojim smo omogućavali građanima Južnobačkog okruga da, po ceni lokalnog poziva, prijave probleme vezane za životnu sredinu i da ih zajedno sa volonterima servisa rešavaju.