Istorija organizacije

Pokret gorana Novog Sada je, kao deo Pokreta gorana Vojvodine i Pokreta gorana Srbije, osnovan u oktobru 1960. godine u okviru velike akcije povodom Mesec dana šume.

Pokret gorana je osnovan sa ciljem okupljanja mladih i učešća u akcijama pošumljavanja i preteča je ekoloških pokreta u našoj zemlji. Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštite od vetra i uređenjem gradskih zelenih površina i školskih dvorišta.

Prvi ekološki edukativni programi su počeli da se održavaju sedamdesetih godina organizovanjem prvih ekoloških kvizova i osamdesetih godina organizovanjem većih ekoloških kampova, a vremenom Pokret gorana Novog Sada sve veću pažnju usmerava na programe ekološke edukacije i podizanja nivoa svesti o životnoj sredini.