Zaštita životne sredine

Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad // Anketa za građane i građanke

Tokom septembra i oktobra, na tri Novosadske cvetne pijace, posetioci će imati prilike da se priključe istraživanju tj. da popune kratku anketu na temu zelenih površina u Novom Sadu u kontekstu zaštite životne sredine i klimatskih promena, kako bi se došlo do saznanja o razumevanju javnih politika iz pomenutih oblasti, stavovima, razumevanju i predlozima građana za rešavanje postojećih problema. Mi smo anketiranje već započeli, a svi građani i građanke koje neće moći da nas posete tokom Cvetnih pijaca, anketu će moći da popune i u online formi.

Pred Vama je anketa koja ima za cilj da se prikupe stavovi, mišljenja i predlozi po pitanju zelenih površina u Novom Sadu. Prikupljeni podaci će biti uobličeni u formu inicijative koja će biti poslata donosiocima odluka u Gradu, u cilju rešavanja problema zelenih prostora u Novom Sadu.

Popunjavanje ankete traje oko 5 minuta. Prikupljeni podaci su u potpunosti anonimni, koristiće se samo za potrebe ove ankete i uvid u njih imaće samo učesnici na projektu „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“.

LINK DO ANKETE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeShgzlqxF9er_7cTANVObZF1efdMV6hjyS8oYhyb7_YK8T4g/viewform

Rezultati anketa biće distribuirani donosiocima odluka na lokalnom nivou, a projektne aktivnosti promovisane u medijima, kako bi se što više građana informisalo o projektu.Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene, predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, po pitanju obima pravnih tekovina koje je potrebno usvojiti i finansijskih sredstava koja su potrebna za njihovo pravilno sprovođenje. Izražavajući spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena, Republika Srbija usvojila je Pariski sporazum (2017), koji države obavezuje da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala je Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020) čime je priznala novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ realizuje Pokret gorana Novog Sada, sa ciljem da informiše građane Novog Sada o posledicama klimatskih promena, najznačajnijim međunarodnim dokumentima koje je Srbija potpisala u toj oblasti i Poglavlju 27, odnosno da ukaže na značaj javnih politika u ublažavanju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina u gradu. Većina projektnih aktivnosti realizovaće se na cvetnim pijacama, tradicionalnim manifestacijama Pokreta gorana Novog Sada, na kojima će građani, pored upoznavanja sa klimatskim promenama kroz promotivne materijale i interaktivna predavanja, moći da se izjasne putem anketa o zelenim površinama u gradu, a njihova mišljenja i predlozi biće prosleđeni gradskim organima, kako bi se uspostavio odnos saradnje između građana i predstavnika lokalnih vlasti u zajedničkoj borbi protiv klimatskih promena.


Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ i projekta „Zeleni inkubator“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS).