Vizija

Vizija.

Da svi stanovnici/e grada Novog Sada aktivno učestvuju u održivom razvoju lokalne zajednice.