Vizija

Vizija

da svi stanovnici/e grada Novog Sada aktivno učestvuju u održivom razvoju lokalne zajednice.