Misija

Misija.

stvaramo uslove za unapređenje životne sredine i urbanog zelenila u gradu Novom Sadu i motivišemo građane/ke da neguju zdrave stilove života.