Aktuelni projekti/programi

Sasvim prirodna subota

Saznajte ko su Gorani i postanite deo velike goranske priče koja nudi niz mogućnosti i aktivnosti kojima svaki pojedinac može doprineti očuvanju naše planete Zemlje. Pokret gorana Novog Sada ima program za svoje najmlađe članove – Goroljube.

U bilo kom trenutku se možete uključiti se u naš program “Sasvim prirodna subota”!

Učestvujte u seriji neobičnih ekoloških radionica za male pustolove i njihove roditelje. Rezervišite subotu pre podne za avanturističku ekologiju i istražite sa nama gradsku džunglu Novog Sada i okoline.

Omogućite svojim radoznalim mališanima da dožive sve boje Fruške gore, istraže obalu Dunava, čuju brgljeza u Kameničkom parku, pronađu omiljeno stablo u Dunavskom ili iščitaju dnevnik jedne bubamare u Futoškom parku… Otkrićemo zajedno postoji li ptičje mleko, hotel za insekte i doktor za biljke… Oprobaćemo se u baštovanluku, gurmanluku i praviti čajanku. Slavićemo Zelendan i mnogo ćemo se smejati, družiti i uživati!

Dobrodošli su mališani uzrasta od 6 do 10 godina i njihovi roditelji, zaljubljenici u prirodu, ali i svi oni koji to tek treba da postanu.

Postanite Goroljubi!

Uključite se:

  • pišite nam na e-mail office@pokretgorana.org.rs sa naznakom Prijava za Goroljube!
  • javite nam se na 021 451 788, radnim danima od 9 do 15 časova,
  • viber grupa na 060 0523 865,
  • pratite nas na facebook stranici.

 

Goranski Eko Kampovi – GEK

Od 1997. godine, svakog leta tokom raspusta održavamo ekološke kampove za decu osnovnoškolskog uzrasta sa područja Srbije zainteresovanu za prirodu i zaštitu životne sredine.

Cilj sprovođenja programa je pružanje mogućnosti da deca od 6 do 12 godina imaju priliku da kvalitetno provedu svoje slobodno vreme, da upoznaju i zavole prirodu, da se upoznaju sa prirodnim bogatstvima koja se nalaze u njihovom neposrednom okruženju – parkovi grada, izletišta, NP “Fruška gora” i SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit”. Njihova radoznalost, oduševljenje i pozitivna energija pomoći će im da razumeju razne ekološke pojmove i činjenice, a talentovanoj deci za biološke discipline će se omogućiti dodatno učenje u prirodi kroz terenski rad. Svake godine program kampa obogaćujemo novim sadržajima, pustolovinama, zanimljivim saznanjima i kreativnim radionicama. Boraveći u prirodi dete se upoznaje sa živom i neživom prirodom, prirodnim pojavama, životom i radom ljudi, povezanošću biljnog i životinjskog sveta, uočava njenu lepotu i raznovrsnost, a svojom aktivnošću saznaje koliko je ista ta sredina koja je oko nas ugrožena, ko je ugrožava i kako da se angažuje u njenoj zaštiti i očuvanju.

Pratite nas na facebook stranici.

Evropski vikend posmatranja ptica

Prvog vikenda u oktobru širom Evrope i Azije tradicionalno se organizuje Evropski vikend posmatranja ptica (“Eurobirdwatch” – EBW), sa više od milion učesnika. Akcija se u Evropi prvi put održala 1993. godine, a u Srbiji prvi put je bila organizovana 2005. godine od strane Lige za ornitološku akciju, Društva za zaštitu ptica i proučavanje ptica Srbije i Pokreta gorana Novog Sada.

Evropski vikend posmatranja ptica svake godine održava se u više od 35 država, a u Srbiji se organizuje na više od 30 lokacija. Jedan od izleta realizujemo u Sremskim Karlovcima u Specijalnom rezervatu prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” u organizaciji Pokreta gorana Novog Sad i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Svi rezultati o uočenim vrstama i broju ptica šalju se nacionalnim centrima za Evropski vikend posmatranja ptica koji objedinjene rezultate šalju Evropskom centru Bird Life International.

Stopama prvih botaničara

Tokom leta 2011. godine, održan je prvi kamp “Stopama prvih botaničara” koji se od tada održava svake godine. Namenjen je srednjoškolcima sa područja Srbije koji vole biologiju i naučna istraživanja. Cilj ovog kampa je zaštita biodiverziteta i savladavanje osnovnih metoda botaničkih istraživanja. Teme koje se obrađuju na kampu su: naučni rad u biologiji, značaj botaniziranja i njegova uloga u ekologiji, uticaj abiotičkih faktora na formiranje biocenoze, rad na terenu, metode sakupljanja, determinacije, prepariranja i deponovanja biljnog materijala, GIS u biologiji, sistematika…

Od 2016. godine sedmodnevni kamp je pretvoren u edukativne i istraživačke vikend seminare na kojima učestvuju mladi sa teritorije Vojvodine. Cilj je da omogući mladima da kroz neformalno obrazovanje steknu kompetencije na polju botanike, koja je preduslov za proučavanje i aktivnu zaštitu biodiverziteta, a služi i kao alat za edukaciju mladih za samostalan naučni i terenski rad u pomenutom polju. Unapređenjem znanja, veština i vrednosti mladih tokom realizacije programa, polaznici će biti podstaknuti i osnaženi za dalju promociju nauke. Tokom seminara, grupe mladih prolaze kroz faze botaniziranja, terenskog rada, prikupljanja, determinacije i preparacije biljnog materijala, kao i osnova ekologije i zaštite biodiverziteta i procesa digitalizacije centurije Volnijevog herbara, pod stručnim mentorstvom iskusnih terenskih biologa koji su prethodnih godina vodili omladinske edukativne kampove i seminare. Najveći deo programa učesnici provode u prirodi, radeći na terenu, u lokalitetima NP “Fruške gore” i SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit”.

Pratite nas na facebook stranici.

Sam svoj solarni majstor

Seminari/obuke su namenjeni građanima svih uzrasta, koji imaju osnovna predznanja iz oblasti zaštite životne sredine sa akcentom na oblast energetske efikasnosti. Ovaj program je nastavak programa na temu energetske efikasnosti koje je Pokret gorana Novog Sada organizovao tokom 2011. godine – godine energetske efikasnosti. Do sada su održane obuke u vidu sedmodnevnih kampova pod nazivom “Solarna akademija” ili kao vikend seminari. Predavači na ovim edukativnim programima su bili Goran Pichler (Energetska edukativna agencija Osijek), Bojan Kovačić (Agencija za energetsku efikasnost), Goran Todorović (Centar “Pasivna kuća”, Beograd) koji su sa učesnicima podelili svoje bogato iskustvo iz oblasti energetske efikasnosti i značaju primene obnovljivih izvora energije. Nakon obuka, učesnici su imali priliku da uz vođstvo stručnih lica, aktivista Pokreta gorana, učestvuju u praktičnoj radionici sastavljanja mini helio elektrane snage 80W i upoznaju se sa principima njenog funkcionisanja.

Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad

Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kako po pitanju obima pravnih tekovina koje je potrebno usvojiti, tako i u pogledu finansijskih sredstava koja su potrebna za njihovo pravilno sprovođenje. Republika Srbija je izrazila spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena i u skladu sa tim je usvojila Pariski sporazum (2017), koji obavezuje države da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020) čime je priznala novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse.

Prilikom kreiranja i sprovođenja javnih politika, nezaobilazno mesto u procesu evropskih integracija zauzima i građansko društvo, jer obezbeđuje održivost pozitivnih promena, doprinosi kvalitetu sadržaja javnih politika i njihovoj doslednijoj primeni u oblasti životne sredine.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, koji realizuje Pokret gorana Novog Sada, podržan je u okviru programa „Snažno zeleno“, koji je namenjen civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine, a koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS) [1]. Projekat finansira Evropska unija.

Osnovni cilj projekta „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ je da doprinese zaštiti životne sredine i smanjenju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada, a specifični cilj da osnaži građane i organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti životne sredine i klimatskih promena da učestvuju u donošenju odluka o zelenim površinama na lokalnom nivou, u skladu sa javnim politikama i propisima iz Poglavlja 27.

Projektne aktivnosti treba  da doprinesu boljem razumevanju građana o EU standardima iz oblasti životne sredine i klimatskih promena, kao i o značaju javnih politika na razvoj zelenih površina u gradu. U tom smislu, građani će biti upoznati sa najznačajnijim tekovinama EU iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, Poglavljem 27 i Strategijom razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015-2030.

Najveći deo projektnih aktivnosti realizovaće se na Cvetnim pijacama koje Pokret gorana Novog Sada tradicionalno održava na platou SPENS-a, a građani će se upoznati sa gore navedenim temama kroz promotivne materijale i na interaktivnim predavanjima. Svoje predloge o zelenim površinama u gradu, građani će moći da daju putem anketa, a anketiranje će se organizovati tokom njihovih poseta cvetnim pijacama. Rezultati anketa biće distribuirani donosiocima odluka na lokalnom nivou, a projektne aktivnosti promovisane u medijima, kako bi se što više građana informisalo o projektu.

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.
[1] U okviru trogodišnjeg projekta „Zeleni inkubator – razvoj kompetentnog civilnog društva za podršku primene pravnih tekovina Evropske unije u oblasti životne sredine“.

Šuma zove na dijalog

Projekat se realizuje od avgusta 2021. godine u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija.

Opšti cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o očuvanju i unapređenju postojećih šuma, kao i povećanju površina pod šumama i njihovu negu u AP Vojvodini.

Specifični ciljevi:

  • Unaprediti svest građana i donosilaca odluka o očuvanju i unapređenju postojećih šuma, kao i povećanju površina pod šumama i njihovu negu u AP Vojvodini.
  • Pojačati vidljivost mreže “Pošumimo Vojvodinu”
  • Unaprediti dijalog između građana i nadležnih institucija, kao i međusektorsku saradnju

Očekujemo da će se realizacijom projekta postići sledeći rezultati:

  1. Unapređeno je znanje građana o važnosti šuma i povećan aktivizam u zaštiti – biće obučeno 450 dece o važnosti šuma u osnovnim školama u Vrbasu, Sr. Mitrovici i N. Sadu, obučeno 90 građana učesnika u akcijama sadnje i to po jedna akcija u svakom gradu, realizovane tri akcije sadnje, realizovana tri nagradna izleta u zaštićena područja prirode za učenike iz sva 3 grada za najzainteresovanijih 90 dece koji su učestvovali i u sadnji.
  2. Snažnom kampanjom javnog zagovaranja povećana je vidljivost Mreže, koja je obezbedila veće poverenje građana i ojačala njen zagovarački kapacitet sa donosiocima odluka – snimljeno 7 edukativnih i promotivnih video materijala, odštampan promotivni materijal, odštampan didaktički materijal, održan sastanak članova Mreže za predstavnike svih članova Mreže, pokrenut veb sajt Mreže i broj pregleda.
  3. Ostvarena je komunikacija, međusektorski dijalog i dijalog sa predstavnicima iz drugih srodnih oblasti (zaštita prirode, energetika, klimatske promene i upravljanje vodama) u cilju integralnog upravljanja šumskim ekosistemima – Želja nam je da mreža „Pošumimo Vojvodinu“ bude prepoznata kao relavantan faktor u donošenju odluka. Održaćemo 2 sastanka fokus grupa (u Vrbasu i Sremskoj Mitrovici) na temu zaštitnih pojaseva i  1 okrugli sto (u Novom Sadu).
Sve aktivnosti u okviru projekta su deo programa EKO-SISTEM, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.