Najvažniji rezultati organizacije

Tokom svih godina rada Pokreta gorana, proizvedeno je  više od 12 miliona sadnica – toliko da bi se mogla dva puta opasati cela naša planeta, a u akcijama njihove sadnje je učestvovalo preko 2,5 miliona ljudi. Pokret gorana je pošumio, meliorisao i ozelenio više od 410.000 hektara površine što se smatra jednom od najuspešnijih investicija u tom periodu.

Pokret gorana Novog Sada je u proteklih pet decenija inicirao i učestvovao u podizanju četiri parka u Novom Sadu na preko 12 ha, sanirao preko 30 divljih deponija u gradu i prigradskim naseljima na ukupnoj površini od preko 50 ha, ozelenio industrijsku zonu oko rafinerije nafte na 12 ha. Zelenilom smo oplemenili prostor Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku na 5,5 ha, izvršili kompletnu rekonstrukciju dvorišta u manastiru Kovilj na 5,5 ha,radili na pošumljavanju Nacionalnog parka “Fruška gora” i pošumljavanju goleti na prostoru cele bivše Jugoslavije-na Pešteru, Jahorini, Ibru i u Deliblatskoj peščari.

Mnoge akcije, a sada tradicionalne manifestacije smo vizionarski pokrenuli nekada davno, a sada su postala obeležja našeg grada Novog Sada, koje su svakome od nas bliske i po kome ih i šire okruženje prepoznaje:

 • “100% jelka – jelka sa busenom” (održava se od 1966.godine) – akcija kojom Pokret goranapred novogodišnje i božićne praznike, aktivnom medijskom kampanjom utiče na bespravnu i nekontrolisanu seču četinara.
 • “Ekološke razglednice” i “Poetsko-ekološki karneval”(od 1986. do 1997. godine) – zabavne i edukativne aktivnosti za decu u okviru Zmajevih dečjih igara, na kojima je učestvovalo više od 1.500 dece godišnje.
 • “Goranski Eko Kampovi – GEK” (od 1985. godine – trenutno) – edukativni kampovi za decu gde se kroz učenje, igru, druženje i rekreaciju metodama aktivnog učenja stiču znanja iz ekologije, biologije, zaštite životne sredine i opstanka u prirodi. Do sada je na GEK učestvovalo preko 7.700 dece.
 • “Posadite i vi svoja tri drveta” i “Sadnja stabla generacije” (od 1991. do 2011. godine) akcija za promociju sadnje drveća na osnovu podatka da je za život svakog čoveka potrebno onoliko kiseonika koliko proizvedu tri stabla

– svake godine u jednoj od osnovnih škola Novog Sada organizovali smo sadnju stabla generacije sa organizovanom sadnjom po tri stabla generacije za učenike upisane u prvi razred osnovne škole, uz odgovarajuće edukativne programe i preuzimanje trajne brige o mladim sadnicama od strane nove generacije prvaka.

 • “Novosadsko proleće” (od 1991. godine – trenutno) – petodnevna prolećna prodajna izložba cveća, sadnog materijala i opreme za hortikulturno uređenje, meda i zdravstveno-bezbedne hrane i starih i umetničkih zanata. Manifestacija se održava svake godinesa početkom proleća i praćena je nizom kulturnih i obrazovnih sadržaja – javnim tribinama, tematskim skupovima, predavanjima i kreativno-edukativnim programima za decu, mlade i odrasle.
 • “Zimske goranske večeri” (od 1992. do 2002. godine) – organizovane serije večernjih predavanja, tribina i prezentacija kao poklon goranskim aktivistima i prijateljima Pokreta gorana, kao i svim sugrađanima pred nastupajuće božićne i novogodišnje praznike. Okupljale su svake godine preko 500 posetilaca.
 • “Zelena čigra” (od 1992. do 2006. godine) – aktivnost koja je okupila aktiviste organizacije i stručnjake (inženjeri hortikulture, šumarstva i pejzažne arhitekture) na podizanju i održavanju zelenih površina u gradu: Dom za decu ometenu u razvoju u Veterniku, manastir Kovilj, Dunavski park, Futoški park, Limanski park, Bakić II, Park kod železničke stanice, Goranski park i aktivnosti na saniranju divljih deponija u naseljenim mestima.
 • “Koprivić – zeleni simbol grada” – 1 godine Pokret gorana se zalagao da stablo Koprivića u najstrožem centru grada u ulici Modene postane “Zeleni simbol grada”. U cilju promocije Zelenog simbola grada štampan je edukativni i promotivni materijal o njemu i kalendari, a pod krošnjom su izvođene pozorišne predstave “Dobro drvo”.
 • “Goranski četvrtak” (od 1994. do 2004. godine) – edukacija učenika osnovnih škola i profesora biologije i uređenje zelenih površina, koja je godišnje okupljala više od 1.000 učesnika na sadnji preko 10.000 sadnica ukrasnog drveća i šiblja.
 • “Urbana ekologija” (od 1995. do 2005. godine) – smotra najuspešnijih radova srednjoškolaca iz oblasti urbane ekologije, koja se održavala svake godine 22. aprila povodom Međunarodnog dana planete Zemlje. Susreti su okupljali više od 100 učenika i učenica srednjih škola sa područja cele zemlje.
 • “Mala škola aranžiranja cveća” (od 1995. do 2014. godine) – program radionica za upoznavanje osnova umetnosti aranžiranja cveća za najmlađe i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Radionice su se održavale dva puta godišnje za grupe od oko 50 polaznika iz osnovnih škola.
 • “Novosadske cvetne pijace” (od 2003. godine – trenutno) – dvodnevne manifestacije koje se održavaju u prolećnom i jesenjem periodu, gde građani i građanke na jednom mestu mogu da pronađu sve što je potrebno za uređenje bašte, vrta, balkona, kao i domova. “Novosadske cvetne pijace” se održavaju do 10 puta godišnje i u proseku svaku cvetnu pijacu poseti više od 10.000 kupaca/posetilaca, a na godišnjem nivou se na njima proda više stotina hiljada različitih biljnih vrsta.
 • “Novosadska jesen” (od 2004. godine – trenutno) – petodnevna jesenja prodajna izložba cveća, sadnog materijala i opreme za hortikulturno uređenje, meda i zdravstveno-bezbedne hrane i starih i umetničkih zanata. Manifestacija se održava svake godinesa početkom jeseni i praćena je nizom kulturnih i obrazovnih sadržaja – javnim tribinama, tematskim skupovima, predavanjima i kreativno-edukativnim programima za decu, mlade i odrasle.
 • “Međunarodni volonterski kampovi” (od 2004. godine – trenutno) – kampovi okupljaju mlade iz zemlje i inostranstva. Osim širenja ideje volonterizma i aktivnosti na rešavanju problema iz oblasti zaštite životne sredine, kampovi aktivno utiču i na mobilnost i aktivizam mladih ljudi, podizanje nivoa međusobne tolerancije, rušenje predrasuda i stereotipa. Svake godine se organizuje po nekoliko volonterskih kampova u blizini Novog Sada na kojima je do sada bilo preko 500 učesnika.
 • “Povratak prirodi” (od 2006. do 2009. godine) – stručno usavršavanje za članove Goranskog aktiva profesora biologije radi unapređenje rada profesora osnovnih i srednjih škola za realizaciju terenske nastave, koje je uključivalo program obuke akreditovan od strane Republičkog Ministarstva prosvete, terenske seminare i izlete na zaštićena područja posebne prirodne vrednosti.
 • “Zeleni telefon” (od 2007. do 2011. godine) – javni servis Pokreta gorana, kojim smo omogućavali građanima Južnobačkog okruga da, po ceni lokalnog poziva, prijave probleme vezane za životnu sredinu i da ih zajedno sa volonterima servisa rešavaju.