Inicijative organizacije

Osluškujući zbivanja u našem gradu i u stalnom kontaktu sa Novosađanima, prepoznali smo neke važne i neophodne potrebe i pokrenuli niz značajnih inicijativa:

 • Formiran je “Goranski aktiv profesora biologije” svih novosadskih osnovnih i srednjih škola (1992. godine) u cilju saradnje i stručnog usavršavanja.
 • Pokret gorana Novog Sada je inicirao i učestvovao u podizanju četiri parka u Novom Sadu:
  • Pionirska šuma, 8,6 ha,
  • Omladinski park, 4,9 ha,
  • Goranski park, 4,2 ha,
  • Devojačka šuma, 2,6 ha.
 • Učestvovali smo u osnivanju i pokretanju I Međunarodnog sajma hortikulture godine, koji je uvršten u kalendar tradicionalnih međunarodnih priredbi u Novom Sadu.
 • Inicirali smo podizanje botaničke bašte u Novom Sadu.
 • Dali smo podsticaj za osnivanje Aleje Miroslava Antića u Novom Sadu kroz projekat podizanja memorijalnih zelenih površina u gradu 1996. godine.
 • Inicirali smo izgradnju zelenih i biciklističkih staza pored Dunava.
 • Učestvovali u velikoj kampanji na području Vojvodine i regionalnom projektu “Živeti bez ambrozije”.
 • Kao organizacija sa dugogodišnjim radom i istraživanjima u oblasti volontiranja, bili smo glavni pokretači i organizatori inicijative “Izvor” – inicijative za regulisanje statusa volontera u Srbiji od 2005. godine.
 • Dali smo važne regionalne inicijative i podršku za pokretanje “Tuzlanskog proleća” i “Dana cveća u Herceg Novom”, u okviru Festivala mimoza.