Uncategorized

Održan Konsultativni sastanak ”Strategija razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015 – 2030.” u svetlu klimatskih promena

U utorak, 2. novembra 2021. godine, uspešno je realizovan Konsultativni sastanak sa svim institucijama na području Grada Novog Sada koje su zadužene za planiranje, projektovanje, podizanje i održavanje zelenih površina, koje su učestvovale u izradi “Strategije razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015- 2030.”. Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Saveta Gradonačelnika Novog Sada za ozelenjavanje grada, JP “Urbanizam”, JKP “Gradsko zelenilo”, Poljoprivrednog fakulteta, Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, JP “Vojodinašume”, JVP “Vode Vojvodine” i Pokreta gorana Novog Sada.

Cilj sastanka je bio da se uradi zajednička analiza ”Strategije razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015-2030. godine”, kako bi se pronašli načini i pokrenula akcija u borbi za smanjenje uticaja klimatskih promena, čije se posledice već uveliko osećaju.

Nakon predstavljanja zadataka iz akcionog plana za period do 2021. godine, svi učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji i davali korisne podatke o realizovanim aktivnostima i komentare iz ugla svoje profesije i institucije koju predstavljaju. Na kraju ovog sastanka, svim učesnicima je podeljena Inicijativa baziranu na istraživanju zadovoljstva građana i građanki Novog Sada sa stanjem zelenila u Gradu, kao i poznavanjem dokumenata i politika u vezi sa ozelenjavanjem i smanjenjem klimatskih promena. 

Konsulatitvni sastanak je realizovan u okviru projekta „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, koji je deo programa „Snažno zeleno“ usmeren ka civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima i Inženjerima zaštite životne sredine, a finansiran je od strane Evropske unije. Osnovni cilj projekta je da doprinese zaštiti životne sredine, smanjenju posledica klimatskih promena i povećanju zelenih površina, na teritoriji Grada Novog Sada.

Sastanak je održan u Ekološkom centru ”Radulovački” u Sremskim Кarlovcima.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ i projekta „Zeleni inkubator“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS).