Uncategorized

Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad / Konsultativni sastanak ”Strategija razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015- 2030” u svetlu klimatskih promena

U utorak, 2. novembra 2021. godine, održaćemo Konsultativni sastanak sa svim institucijama na području Grada Novog Sada koje su zadužene za planiranje, projektovanje, podizanje i održavanje zelenih površina, koje su učestvovale u izradi “Strategije razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015- 2030.”.

Cilj sastanka je analiza ”Strategije razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015-2030. godine” sa ciljem iznalaženja načina i pokretanja zajedničkih akcija u borbi za smanjenje uticaja klimatskih promena, čije posledice građani Novog Sada, već uveliko osećaju.

S obzirom na značaj koji ovaj strateški dokument može imati na ublažavanje klimatskih promena u budućnosti i rezultate istraživanja o zadovoljstvu Novosađana o zelenim površinama u gradu, kao jednom od vidova borbe protiv istih, mišljenja smo da samo zajedničkim naporima državnog i civilnog sektora možemo dovesti do smanjenja posledica klimatskih promena u Gradu.

Konsulatitvni sastanak se realizuje u okviru projekta „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, koji je deo programa „Snažno zeleno“ usmeren ka civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima i Inženjerima zaštite životne sredine, a finansiran je od strane Evropske unije. Osnovni cilj projekta je da doprinese zaštiti životne sredine, smanjenju posledica klimatskih promena i povećanju zelenih površina, na teritoriji Grada Novog Sada.

Sastanak će se održati u Ekološkom centru ”Radulovački”, ul. Mitropolita Stratimirovića 5, Sremski Кarlovci.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ i projekta „Zeleni inkubator“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS).