Cvetna pijaca, Edukacija, Manifestacije, saopštenje, Urbano zelenilo, Zaštita životne sredine

Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad / Anketa i predavanja za posetioce Cvetne pijace

Posetioci Novosadskih cvetnih pijaca, koja će se održati  petakom i subotom (24. i 25. septembar, 1-2. oktobar i 15-16. oktobar) , na platou ispred SPENS-a, će imati prilike da se priključe istraživanju tj. da popune kratku anketu na temu zelenih površina u Novom Sadu u kontekstu zaštite životne sredine i klimatskih promena, kako bi se došlo do saznanja o razumevanju javnih politika iz pomenutih oblasti, stavovima, razumevanju i predlozima građana za rešavanje postojećih problema.

Anketa će moći da se popuniti na štandu Pokreta gorana, petkom i subotom od 10 do 18h.

Takođe, realizovaćemo i interaktivno predavanje u petak od 17h i u subotu od 11h:

  • 24-25. septembra predavanja će održati mr Luka Bajić i govoriće na temu o uticaju zelenila na klimatske promene u urbanim sredinama;
  • 1-2. oktobra predavanja će održati dr Jordana Ninkov sa temom “Zeleno ZEMLJIŠTE je srce zdravih i održivih gradova”;
  • 15-16. oktobra predavanje će održati dr Tamara Jurca sa temom “Uticaj klimatskih promena na vodene ekosisteme”.

Rezultati anketa biće distribuirani donosiocima odluka na lokalnom nivou, a projektne aktivnosti promovisane u medijima, kako bi se što više građana informisalo o projektu.Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene, predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, po pitanju obima pravnih tekovina koje je potrebno usvojiti i finansijskih sredstava koja su potrebna za njihovo pravilno sprovođenje. Izražavajući spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena, Republika Srbija usvojila je Pariski sporazum (2017), koji države obavezuje da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala je Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020) čime je priznala novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ realizuje Pokret gorana Novog Sada, sa ciljem da informiše građane Novog Sada o posledicama klimatskih promena, najznačajnijim međunarodnim dokumentima koje je Srbija potpisala u toj oblasti i Poglavlju 27, odnosno da ukaže na značaj javnih politika u ublažavanju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina u gradu. Većina projektnih aktivnosti realizovaće se na cvetnim pijacama, tradicionalnim manifestacijama Pokreta gorana Novog Sada, na kojima će građani, pored upoznavanja sa klimatskim promenama kroz promotivne materijale i interaktivna predavanja, moći da se izjasne putem anketa o zelenim površinama u gradu, a njihova mišljenja i predlozi biće prosleđeni gradskim organima, kako bi se uspostavio odnos saradnje između građana i predstavnika lokalnih vlasti u zajedničkoj borbi protiv klimatskih promena.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ i projekta „Zeleni inkubator“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Mladim istraživačima (MIS) i Inženjerima zaštite životne sredine (IZŽS).


„Projekat “Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada”.