Zaštita životne sredine

Počeo projekat “Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad”

Pokret gorana Novog Sada počeo je sa realizacijom projekta “Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad”, koji je podržala Evropska unija i Fondacija Fridrih Ebert, u okviru programa „Snažno zeleno”. Cilj programa „Snažno zeleno” je unapređenje javne politike u oblasti zaštite životne sredine i poboljšanje kvaliteta života u lokalnim zajednicama. 
Projekat “Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad” će se realizovati od 01. jula 2021. do 31. januara 2022. godine sa fokusom na osnaživanje građana i organizacija civilnog društva koje se bave temama iz oblasti životne sredine i klimatskih promena da učestvuju u donošenju odluka o zelenim površinama na lokalnom nivou, u skladu sa javnim politikama i propisima iz Poglavlja 27. 
Prvi susret sa organizacijama koje su dobile grantove bio je održan u Vrnjačkoj Banji, od 28. juna do 1. jula i tom prilikom su njihovi predstavnici dobili uputstva za uspešno finansijsko i programsko upravljanje projektima. Pored toga, trening je bio posvećen predstavljanju metodologije za praćenje javnih politika na lokalnom nivou i davanju smernica za podnošenje podataka. Nazali sa lokala, dobijeni primenom metodologije biće uključeni u Izveštaj iz senke Koalicije 27, čime će izveštaj biti obogaćen informacijama sa  lokala.

„Projekat (ime projekta) se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada”.