saopštenje

Obaveštenje – Zelena stolica

Prenosimo odgovor JP „Urbanizam“ Novi Sad, na pitanja koje smo uputili zajedno sa drugim organizacijama, kroz mehanizam “Zelene stolice”, povodom izrade planske dokumentacije na lokacijama Kameničke ade i Šodrosa. Saopštenje je usledilo nakon pitanja građanskih inicijativa i izražene zabrinutosti javnog menjanja u Novom Sadu, povodom brojnih ekoloških tema. Odgovor pokriva deo tema, ali je važan korak u unapređenju transparente komunikacije između donosioca odluka i civilnog društva, što jeste mandat Zelene stolice. 

Saopštenje u potpunosti možete pročitati na sajtu Zelene stolice.

Radna grupa “Zelena stolica” je savetodavno telo koje učestvuje u radu Saveta za zaštitu životne sredine i Skupštine grada Novog Sada, bez prava odlučivanja, a u cilju pružanja stručne pomoći u analizi i davanju mišljenja na predloge odluka i drugih opštih akata, kao i drugih pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine.