Edukacija, Energetska efikasnost, Urbano zelenilo, Zaštita životne sredine, Zelena ekonomija

Seminar “Jačanje kapaciteta odbornika i članova Saveta za zaštitu životne sredine u Skupštini Grada Novog Sada”

U utorak, 10.11.2020. godine održan je on-line seminar pod nazivom “Jačanje kapaciteta odbornika i članova Saveta za zaštitu životne sredine u Skupštini Grada Novog Sada”. Seminar je realizovao Pokret gorana Novog Sada, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Grada Novog Sada.

Cilj seminara je predstavljanje nekoliko tema iz oblasti zaštite životne sredine koje su značajne za funkciju odbornika i dalji proces oblikovanja lokalnih politika iz ove oblasti, kao što su energetska efikasnost, diverzifikacija energetskih izvora, upravljanje otpadom, cirkularna ekonomija i značaj dijaloga između javnog i civilnog sektora.  

Na samom početku seminara smo imali obraćanje g-đe Jelene Moravski, pomoćnice načelnika Uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, gosp. Džona Klejtona (John Clayton), šefa Odeljenja za demokratizaciju u Misiji OEBS i pozdravna reč g-đe Dušice Milenković, članice Radne grupe “Zelena stolica”. Nakon uvodnih obraćanja smo svim učesnicima/cama prikazali kratki film – virtuelni obilazak energetski efikasnog objekta „Ekološki centar Radulovački“ iz Sremskih Karlovaca – primer zelene arhitekture u Srbiji – Pokreta gorana Vojvodine.

Predavanja:

  • Stanje životne sredine u doba pandemije virusa COVID 19 – prof. dr Goran Anačkov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju
  • Upravljanje otpadom i ekonomski oporavak u post- COVID periodu kao mogućnost za prelaz na cirkularnu ekonomiju – prof. dr Goran Vujić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine
  • Energetska efikasnost, diverzifikacija energetskih izvora i obaveze Srbije prema Pariskom sporazumu – dipl. inž. Aleksandar Macura, RES Fondacija, Beograd
  • Arhuska konvencija i značaj dijaloga između javnog i civilnog sektora – dipl. ekol. Miloš Stojanović, Udruženje „Zeleni Sad“, Novi Sad.