Program za mlade, Zaštita životne sredine

Konkurs “Šta nam teško”

Otvoren je “Šta nam teško” konkurs u okviru programa “Mladi su zakon 2020.”, koji omogućava mladima (od 15 do 30 godina) da dobiju finansijsku i mentorsku podršku za realizaciju ideja koje odgovaraju na potrebe lokalnih zajednica.

Кroz ovaj konkurs će biti podržano 130 omladinskih volonterskih projekata širom Srbije u iznosu od 20.000 do 42.000 dinara po projektu, a ukupno sa čak 5.460.000 dinara.
Za učešće u programu mogu se prijaviti:
• neformalne grupe od minimalno 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna osoba izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu
• udruženja mladih, čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina.
Akcije mogu biti ekološke, obrazovne, socijalne, tj. posebno usmerene ugroženim grupama ljudi, zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi i mnoe druge.
Poziv za prijavu projekata je otvoren od 30.07.2020. do 01.11.2020. ili do utroška sredstava. Sve aktivnosti se moraju završiti zaključno sa 1. decembrom tekuće godine.

Detalje o konkursu možete pronaći ovde: https://mladisuzakon.rs/stanamtesko-konkurs/
Digitalni formular možete pronaći ovde: https://istrazivaci.wufoo.com/forms/mwybndp1cabozq/
Кontakte mentora možete pronaći ovde: https://mladisuzakon.rs/partneri-i-mentori/

Кonkurs “Šta nam teško” sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine iz Sremskih Кarlovaca, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, EMPOWER iz Požege uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Pokret gorana Vojvodine je zadužen za Severno-Bački, Severno-banatski, Zapadno-Bački, Južno-Bački, Srednje-Banatski i Sremski okrug.