Edukacija, Energetska efikasnost, Program za mlade, Zaštita životne sredine

Anketa – Energetska efikasnost u domaćinstvu

Poštovani građani i građanke ispred Vas se nalazi anketa koji se odnosi na merenje energetske efikasnosti u domaćinstvu. Anketa je nastala kao rezultat obuke “Energetski agenti”, u čijem kreiranju su učestvovali mladi ljudi uz stručno znanje i podršku energetskih menadžera iz RES Fondacije. Projekat “Energetski agenti” je podržan od strane Kancelarije za mlade, Gradske uprave za sport i omladinu.

Anketa je anonimna, a rezultati će biti korišćeni u svrhu izrade realnije slike potrošnje i energetske efikasnosti u gradu Novom Sadu, u cilju boljeg, kvalitetnijeg i održivog korišćenje izvora energije.
Želimo da ovim anketiranjem skrenemo pažnju na moguće i jeftine mere štednje u cilju boljeg i odgovornijeg postupanja unutar životne sredine i povećamo doprinos aktivnoj zaštiti.

ANKETA: Energetska efikasnost u domaćinstvu

Domaćinstva sa teritorije grada Novog Sada se mogu prijaviti ukoliko žele da učestvuju u istraživanju. Poželjno je da u okviru domaćinstva imate bar jednu mladu osobu od 15 do 30 godina. Prijave za domaćinstva se vrše putem putem maila na office@pokretgorana.org.rs ili putem telefona na 021 451 788. Rok za prijavu za domaćinstva je do 30. novembra.

Molimo Vas da na pitanja odgovorite iskreno i tako date svoj doprinos u kreiranju buduće zdravije i očuvanije životne sredine. Popunjavanje ankete traje do 20 minuta. Rok za popunjavanje ankete je 30. novembar.

Hvala na saradnji.