Urbano zelenilo, Zaštita životne sredine

Anketa – Mišljenje građana i građanki o kvalitetu i dostupnosti zelenih površina u Novom Sadu

Cilj ankete kao deo aktivnosti POKRETA GORANA NOVOG SADA je upoznavanje sa načinom korišćenja, stavovima po pitanju kvaliteta, pristupom i mogućem učešću korisnika u planiranju, izvođenju i održavanju zelenih prostora. Anketa je anonimna, a rezultati će biti korišćeni u svrhu izrade preporuka za planiranje i dizajn novosadskih zelenih prostora, kao i u naučne svrhe. Molimo Vas da na pitanja odgovorite iskreno i tako date svoj doprinos kreiranju budućeg izgleda Vašeg grada.

LINK za anketu Mišljenje građana i građanki o kvalitetu i dostupnosti zelenih površina u Novom Sadu.