Program za mlade

Sam svoj solarni majstor

Jedan veoma zanimljiv način da provedeš vikend i da naučiš nešto novo!

Pokret gorana Novog Sada je tokom prethodnog vikenda (17. i 18. decembra) u “Ekološkom centru Radulovački” u Sremskim Karlovcima, održao obuku “Sam svoj solarni majstor” na kojoj je učestvovalo 17 mladih od 16 do 26 godina. Obuku je podržao Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, kroz istoimeni projekat “Sam svoj solarni majstor”.

Obuka “Sam svoj solarni majstor” je zaista bila idealna prilika za mlade koji imaju želju da nauče kako da sačuvaju zdravu životnu sredinu i kako se štedi i proizvodi električna energija, ali i da steknu praktične veštine potrebne za samostalnu izradu i primenu obnovljivih izvora energije sa akcentom na solarnu energiju. Cilj obuke je bio da učesnici nauče nešto više o samom procesu dobijanja električne energije od Sunca, kao i da praktično primene stečeno znanje. Upravo ovaj cilj je u potpunosti ispunjen jer su unapređena znanja i praktične veštine učesnika. Aktivnosti tokom vikend obuke “Sam svoj solarni majstor” su se održale u energetski efikasnom objektu “Ekološki centar Radulovački”, koji je pokazni primer primene geotermalne i solarne energije za hlađenje i zagrevanje objekta. Na taj način je 17 učesnika prošlo kroz jedinstvenu, interaktivnu i praktičnu obuku o obnovljivim izvorima energije putem sunčeve energije, kroz timski rad koji dovodi do stvaranja pozitivne promene u njihovoj okolini. Ovakav vid programa za mlade iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja je veoma atraktivan, jer mladi u formalnom obrazovanju ne dobijaju dovoljno praktičnih znanja. Nakon uvodnog predavanja o obnovljivim izvorima energije i procesu dobijanja električne energije od energije Sunca, sledio je grupni praktični rad, uz stručno vođstvo, kroz ceo proces sastavljanja mini solarne elektrane. Nakon identifikacije preferencija, prethodnog predznanja, učesnici su se upoznali sa osnovnim principima, metodama i tehnikama, izvora energije, načinu prenosa, distribucije i skladištenja električne energije kroz niz pokaznih vežbi, samostalno i u grupama, ovladali su tehnikama korišćenja električnog alata, mernim instrumentima i regulacione opreme koja se koristi prilikom implementacije fotonaponskog sistema. Kruna obuke je bio njihov samostalan rad u grupama gde su imali zadatak i cilj da na osnovu prethodnog stečenog znanja uz stručnu pomoć i nadzor realizuju helio elektranu snage 200w, podese parametre i prate njen rad. Učesnici su nakon završetka obuke dobili priručnik za početnike “Sam svoj solarni majstor” u kome je opisan sam proces izrade i funkcionisanja mini solarne elektrane. Na taj način će i svi drugi zainteresovani moći da se edukuju o ovoj temi. Nakon završetka obuke, na osnovu analize usmene i pismene evaluacije koje su učesnici popunili, moglo se doći do zaključaka da su svi učesnici vikend obuke veoma zadovoljni stečenim znanjem i praktičnim veštinama, ali i celokupnom organizacijom, prijatnom atmosferom i novim prijateljstvima koja su stekli tokom dvodnevnog druženja.